Wymogi stawiane kandydatom na rodziców adopcyjnych Wykaz dokumentów składanych do ROA Procedura adopcyjna: Etapy pracy z kandydatami, Etapy tworzenia rodziny adopcyjnej Informacje dotyczące szkolenia Wsparcie dla rodzin naturalnych w kryzysie opieki nad dzieckiem Podstawy prawne działalności ROA
Button Text
REGIONALNY OŚRODEK ADOPCYJNY W ŁODZI Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
Nasz zespół Nasz zespół